Wicket Gaming ansöker om att noteras på OTCQB i USA

Wicket Gaming AB (“Wicket Gaming” eller “Bolaget”) har skickat in en ansökan om att noteras på OTCQB i USA. Bolaget räknar med att erhålla ett godkännande under det tredje kvartalet 2022.

OTCQB är en handelsplattform i USA som drivs av OTC Markets Group för värdepapper som inte är noterade på en nationell börs. Syftet med en notering på OTCQB är att göra det enklare för internationella investerare att investera i Wicket Gaming. Vid ett eventuellt godkännande kommer Wicket Gamings aktier att vara fritt handlade med en amerikansk ticker symbol och ett aktiepris i USD.

I en kommentar säger Wicket Gamings vd, Eric de Basso:

”Syftet med vår ansökan är att göra det enklare för internationella investerare att investera i Wicket Gaming. Vi upplever ett ökat internationellt intresse för Wicket Gaming och genom en notering på OTCQB underlättar vi för internationella investerare och institutioner som överväger att ha en exponering mot våra aktier. Noteringen öppnar också en möjlighet för Wicket Gaming att närvara på kapitalmarknader i USA.”
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post: eric@wicketgaming.com  
Telefon: +46 70 780 52 00

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.