Wicket Gaming har överenskommit med säljarna att fastställa teckningskursen for vederlagsaktierna till 2,00 EUR per aktie och fullbordar förvärvet av Wegesrand koncernen

5 oktober 2022 – Wicket Gaming AB (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) har, via sitt tyska dotterbolag Wicket Media GmbH, överenskommit med säljarna av Wegesrand koncernen att ändra teckningskursen för vederlagsaktierna till 2,00 EUR per aktie för förvärvet av Wegesrand koncernen, som offentliggjordes den 2 augusti 2022 (”Transaktionen”) och har idag fullbordat Transaktionen.

Ändrad teckningskurs för Vederlagsaktier

Den 2 augusti 2022 offentliggjorde Wicket Gaming att Bolaget ingått avtal om att förvärva 100 procent av Wegesrand koncernen. I samband med det offentliggjorde Bolaget att 2,5 miljoner Euro av köpeskillingen skulle betalas med nyemitterade aktier i Wicket Gaming (”Vederlagsaktierna”), beräknade på den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight Stock Market för de tio på varandra sammanhängande handelsdagarna före tillträdesdagen.

Wicket Gaming har idag kommit överens med säljarna om att istället fastställa teckningskursen till 2,00 EUR per aktie, motsvarande en teckningskurs om 21,71 SEK per aktie. Den nya teckningskursen motsvarar en premie om cirka 52,17 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 4 oktober 2022. Teckningskursen om 2,00 EUR motsvarar i stort Bolagets marknadsvärde vid tidpunkten för ingåendet av avsiktsförklaringen avseende Transaktionen den 25 oktober 2021. Parterna till Transaktionen har bedömt att den nya teckningskursen utgör en skälig värdering av Vederlagsaktierna.

Som tidigare kommunicerats kommer Vederlagsaktierna vara föremål för ett åtagande från säljarna att inte sälja Vederlagsaktierna under period om 24 månader (s.k. ”lock-up”). Säljaren Thorsten Unger har tillsats som ny VD i Wicket Media GmbH, moderbolag till Wegesrand koncernen.

Styrelsen i Bolaget har beslutat om nyemission av Vederlagsaktierna med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2022. Nyemissionen kommer öka Bolagets aktiekapital med 1 195 381 kronor från 6 541 094 kronor till 7 736 475 kronor vilket resulterar i en utspädning om cirka 15,45 procent för befintliga aktieägare.

För ytterligare information kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB

Email: eric@wicketgaming.com

Telefon: +46 70 780 52 00
 

Kort om bolagen som ingår i Wegesrand koncernen:

Linked Dimensions har en gedigen samling av meriterade spelutvecklare med bakgrund från bland annat Electronic Arts och Ubisoft. Teamet hos Linked Dimension har arbetat med världsledande speltitlar, såsom FIFA och Football Manager.

Unger & Fiedler är en designstudio med mångårig erfarenhet av speldesign. Studion har bland annat arbetat med välkända Coffee Stain Studios, Fishlabs och Hasbro samt följande speltitlar; Hunt: Showdown, Elder Scrolls Legends, Dead Island: Survivors och Star Wars: X-Wing.

Wegesrand är ett digitalt utbildningsbolag och personerna i bolaget har lång erfarenhet av Serious Games, Game-Based-Learning och Gamification. Bolaget har bland annat arbetat med välkända bolag såsom Bertelsmann, Deutsche Bank, Mercedes-Benz, och Volkswagen-group.

 

Kort om Wicket Gaming:

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

 

Denna information är sådan information som Wicket Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2022 14:00 CEST