#18-110 Raytelligence AB (publ) noteras på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera stamaktierna i Raytelligence AB på Nordic MTF. Första dag för handel blir torsdag den 20 december 2018.

Information om instrument som ska noteras:

Listningsnamn: Raytelligence

Kortnamn: RAYTL MTF

ISIN-kod: SE0011721356

CFI-kod: ESVUFR

FISN-kod: RAYTELLIGE/SH

Första handelsdag: 2018-12-20

Instrument-id: 4TLK

Tick size table/liquidity band: 2

Antal instrument: 8215543

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.