#18-36 Information om sista dag för handel med Archelon BTB

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Archelon BTB
Kortnamn: ALON MTF BTB
ISIN-kod: SE0010869644
FISN-kod: ARCHELONAB/SH B
CFI-kod: ESNUFR
Sista dag för handel: 2018-04-09
Instrument-ID: 477C
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.