#18-37 Omvandling av befintliga aktier i Advanced Stabilized Technologies Group AB

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Advanced Stabilized Technologies Group
Kortnamn: ASTG MTF
ISIN-kod: SE0005676277
FISN-kod: ADVANCED/SH
CFI-kod: ESVUFR
Sista dag för handel: 2018-04-06
Tick size table/liquidity band: 3
Instrument-ID: 1XFE
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Advanced Stabilized Technologies Group B
Kortnamn: ASTG MTF B
ISIN-kod: SE0011089663
FISN-kod: ADVANCED/SH B
CFI-kod: ESVUFR
Första dag för handel: 2018-04-09
Tick size table/liquidity band: 3
Antal instrument: 700 739 594
Instrument-ID: 4A4N
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.