#18-39 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier av serie 2 i Three Gates AB

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Three Gates BT2

Kortnamn: GATE MTF BT2

ISIN-kod: SE0010869024

FISN-kod: THREEGATES/SH

CFI-kod: ESNUFR

Sista dag för handel: 2018-04-16

Instrument-ID: 498L

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.