#18-55 Företrädesemission i Prolight Diagnostics AB

Styrelsen i Prolight Diagnostics AB (”Bolaget”) beslutade den 30 april 2018 med stöd av bemyndigande från årsstämman  att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 29 maj 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 30 maj 2018. Avstämningsdag är den 31 maj 2018.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs tretton (13) uniträtter för att teckna tre (3) units till kurs 2,25 SEK per unit.

 En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption (serie TO3). Tre (3) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar innehavaren att under perioden 1 februari till och med 28 februari 2019 teckna ytterligare  en (1) ny aktie till kurs 2,85 SEK.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 juni 2018 till och med den 20 juni 2018. Handel med uniträtter kommer att ske från och med den 4 juni 2018 till och med den 18 juni 2018. Handel med betalda tecknade units kommer att ske från och med den 4 juni 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Information om handel med teckningsoption TO3 kommer att meddelas i separat meddelandeserie.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 29 maj 2018.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Prolight Diagnostics UR

Kortnamn: PRLD MTF UR

ISIN-kod: SE0011310093

FISN-kod: PROLIGHT/SUBS RTS NL PD 

CFI-kod: RSIXXR

Första dag för handel: 2018-06-04

Sista dag för handel: 2018-06-18

Instrument-ID: 4CV4

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 76 629 385

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Prolight Diagnostics BTU

Kortnamn: PRLD MTF BTU

ISIN-kod: SE0011310101

FISN-kod: PROLIGHT/UT 1 AK + 1 TO 

CFI-kod: MCMUXR

Första dag för handel: 2018-06-04

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 4CV5

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.