#18-67 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier av serie 2 i Seafire AB

Emissionen i Seafire AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med Seafire BT2 har nu fastställts till den 13 juli 2018.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Seafire BT2
Kortnamn: SEA MTF BT2
ISIN-kod: SE0011310739
FISN-kod: Seafire/SH
CFI-kod: ESNUFR
Sista dag för handel: 2018-07-13
Instrument-ID: 4EJL
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.