#18-95 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Rentunder Holding AB

Emissionen i Rentunder Holding AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Rentunder Holding AB har nu fastställts till den 30 oktober 2018.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Rentunder Holding BT
Kortnamn: RENT MTF BT
ISIN-kod: SE0011644707
FISN-kod: RENTUNDER/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-09-17
Sista dag för handel: 2018-10-30
Instrument-ID: 4K6H
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.