#18-96 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i A Uni-light LED AB

Emissionen i A Uni-light LED AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med Uni-light LED BT har nu fastställts till den 30 oktober 2018.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Uni-light LED BT
Kortnamn: ULED MTF BT
ISIN-kod: SE0011642149
FISN-kod: AUNILIGHT/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-09-07
Sista dag för handel: 2018-10-30
Instrument-ID: 4JG6
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.