Systemhus etablerar sig i Rosersberg och Norberg

Systemhus meddelade tidigare om förvärvet av det kompletta byggföretaget SGE Construction AB vilket innebär att Systemhus byggnadskapacitet markant har förstärkts och Systemhus påbörjar nu bland annat en etablering i Rosersberg och i Norberg.

I Rosersberg ska Systemhus bygga en industrifastighet med ett ordervärde på 15 000 000 kr och i Norberg har renoveringen av en förvärvad hyresfastighet påbörjats.

I Norberg planerar Systemhus även att fortsätta utvecklingen av flera fastighetsprojekt inom kort, bl a kvarteret Stockrosen i linje med missionen #allaskabo.

Genom ett industriellt produktionstänkande i alla led med fokus på yteffektiva och klimatsmarta bostäder kan produktionskostnaderna hållas nere samtidigt som arbetet med att säkerställa produktkvaliteten underlättas.

– Det känns mycket bra att aktivt nu kunna realisera flera av våra byggprojekt samtidigt som det pågående integrationsarbetet mellan Systemhus och SGE Construction går som planerat och frigör positiv energi i organisationen, säger Systemhus vd, Linus Söder.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se 

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-23 61 20
E-post: info@systemhus.se

Fakturaadress:
Systemhus AB (Publ)
Box 1018
101 38 Stockholm

Besöksadress:
S:t Persgatan 17
753 21 Uppsala

Mer info: www.systemhus.se