#19-73 Beslut om avnotering av aktierna i Seafire AB från Nordic MTF

Seafire AB (”Bolaget”) offenliggjorde den 11 april 2019 att man avsåg att byta handelsplats från Nordic MTF till Nasdaq First North. NGM-börsen har nu erhållit och behandlat Bolagets ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handeln med Bolagets aktier på Nordic MTF ska vara den 24 juli 2019.

Enligt punkt 3.1 i Regler för ett bolag vars aktier är noterade på Nordic MTF (”Regelverket”) kan NGM-börsen fatta beslut om placering av ett bolags aktier under observation om bolaget ansökt om avnotering. Mot bakgrund av detta placeras Bolagets aktier under observation med omedelbar verkan till och med dess sista dag för handel.

Information om instrument som ska avnoteras:

Listningsnamn: Seafire
Kortnamn: SEA
ISIN-kod: SE0009779796
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: SEAFIRE/SH
Instrument-id: 42FS
Sista dag för handel: 2019-07-24
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.