#19-82 Korrigerad sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Nickel Mountain Resources AB

Som tidigare meddelats i Nordic MTF:s meddelandeserie: #19-82 är emissionen i Nickel Mountain Resources AB (NICK) registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med NICK BT har nu korrigerats från den 12 augusti 2019 till den 14 augusti 2019.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Nickel Mountain Resources BT
Kortnamn: NICK BT
ISIN-kod: SE0012596575
FISN-kod: NICKELMORE/SH
CFI-kod: ESNUFR
Sista dag för handel: 2019-08-14 (korrigerat)
Instrument-ID: 562B
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.