#20-07 TCECUR Sweden AB (publ) noteras på Nordic SME

Nordic Growth Market NGM AB har beslutat att notera aktierna i TCECUR Sweden AB (publ) på Nordic SME. Första dag för handel har fastställts till onsdag den 5 februari 2020.

Aktierna i TCECUR Sweden AB (publ) har tidigare varit noterade på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market.

Information om instrument som ska noteras:

Listningsnamn: TCECUR Sweden
Kortnamn: TCC
ISIN-kod: SE0009889488
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: TCECUR/SH
Första handelsdag: 2020-02-05
Instrument-id: 5U4G
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 4 690 840
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.