#21-44 Information rörande handel med betalda tecknade units och teckningsoptioner utgivna av Northern CapSek Ventures AB

Emissionen i Northern CapSek Ventures AB (”Bolaget”) är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade units har fastställts till den 27 april 2021.

Första handelsdag för teckningsoptionerna, CAPS TO2 och CAPS TO3, har fastställts till den 5 maj 2021.

Villkor för teckningsoptionerna i sammandrag
En (1) Teckningsoption av serie 2 (CAPS TO2) ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 4-15 oktober 2021, dock inte lägre än 3,25 SEK eller högre än 6,00 SEK per aktie. Teckningsperioden är 18 oktober 2021 till och med den 29 oktober 2021.

En (1) Teckningsoption av serie 3 (CAPS TO3) ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 13-27 maj 2022, dock inte lägre än 3,25 SEK eller högre än 8,00 SEK per aktie. Teckningsperioden är 30 maj 2022 till och med den 13 juni 2022.

För fullständig information om teckningsoptionerna hänvisas till Bolagets prospekt.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Northern CapSek Ventures BTU
Kortnamn: CAPS BTU
ISIN-kod: SE0015661004
FISN-kod: NORTHERNCA/UT 1 AK + 2 TO
CFI-kod: MCMUXR
Sista dag för handel: 2021-04-27
Instrument-ID: 7PYC
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Listningsnamn: Northern CapSek Ventures TO2
Kortnamn: CAPS TO2
ISIN-kod: SE0015660972
FISN-kod: NORTHERNCA/OPT RTS 20211029
CFI-kod: RSSXXR
Antal utgivna instrument: 4 608 140
Första dag för handel: 2021-05-05
Sista dag för handel: 2021-10-27
Instrument-ID: 7V8K
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Listningsnamn: Northern CapSek Ventures TO3
Kortnamn: CAPS TO3
ISIN-kod: SE0015660980
FISN-kod: NORTHERNCA/OPT RTS 20220613
CFI-kod: RSSXXR
Antal utgivna instrument: 4 608 140
Första dag för handel: 2021-05-05
Sista dag för handel: 2022-06-09
Instrument-ID: 7V8L
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.