#22-01 Information om sista dag för handel med betalda tecknade units samt första dag för handel med teckningsoptioner i Lumito AB

Företrädesemissionen i Lumito AB (”Bolaget”) är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade units har fastställts till den 10 januari 2022.

Första dag för handel med Bolagets teckningsoptioner av serie 4 (TO4) har fastställts till den 17 januari 2022.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 8 augusti 2022 till den 19 augusti 2022, dock lägst kvotvärdet och högst 1,20 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 23 augusti 2022 till och med den 5 september 2022. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO4 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida

 

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Lumito BTU
Kortnamn: LUMITO BTU
ISIN-kod: SE0017132871
FISN-kod: LUMITO/UT 20 AK + 19 TO
CFI-kod: MCMUXR
Instrument-ID: 8UG2
Sista dag för handel: 2022-01-10
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Listningsnamn: Lumito TO4
Kortnamn: LUMITO TO4
ISIN-kod: SE0017132673
FISN-kod: LUMITO/OPT RTS 20220905
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2022-01-17
Sista dag för handel: 2022-08-31
Instrument-ID: 92Y1
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 65 994 752
Marknad: NSME
Segment: NSSE

 

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.