Adverty AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

Pressmeddelande den 26 november 2018

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Adverty AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 29 november 2018. Adverty AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet ADVT MTF.

Adverty AB (publ) utvecklar en plattform för kontextuella, automatiserade annonser i Virtual Reality (”VR”), Augmented Reality (”AR”) och mobiltelefoner. Adverty AB:s (publ) affärsidé är att skapa, driva och leda utvecklingen av automatiserad, sömlöst integrerad och icke påträngande annonsering i ny media skapad genom virtuell och förstärkt verklighet. Adverty AB:s (publ) vision är bland annat att definiera standarder för annonseringsformat för VR och AR.

Läs mer om Adverty AB (publ) på www.adverty.com. På bolagets hemsida hålls tillgängligt det informationsmemorandum som har upprättats inför noteringen.

Styrelseordförande för Adverty AB (publ) är Henrik Sundewall. Verkställande direktör är Niklas Bakos.

”En utökad aktieägarbas och access till de större kapitalmarknaderna som också ger oss omedelbar kvittens på vad vi uppnår vid varje tillfälle är något som vi eftersträvat, varför denna notering är helt i linje med bolagets överordnade strategi. Det är med stor ödmjukhet som vi nu träder in i noterad miljö och min ambition är och förblir att skapa värde för samtliga aktieägare”, säger Niklas Bakos, VD för Adverty AB (publ).

”Vi välkomnar Adverty AB (publ) till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling”, meddelar Roger Peleback, VD för NGM.

Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är Mangold Fondkommission AB.

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se

Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: roger.peleback@ngm.se

Niklas Bakos, VD, Adverty AB (publ), e-post: nb@adverty.com

Om NGM 

Nordic Growth Market NGM AB (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGM erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se. Följ oss på LinkedIn och Twitter. 

Nordic Growth Market NGM AB – SE-111 57 Stockholm  Mäster Samuelsgatan 42