Adverty – teckningsperiod inleds och publicering av emissionssida

Idag inleds teckningsperioden i Adverty AB (publ) (”Adverty” eller ”Bolaget)” nyemission av högst 4 850 514 aktier, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilket vid full teckning i emissionen skulle inbringa en total emissionslikvid om cirka 48,5 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är en del i Bolagets finansieringsplan, som tillgodoser medel för att kunna accelerera försäljningen och fylla det enorma globala annonsutrymme inuti spel som Adverty innehar. Med anledning av Företrädesemissionen har bolaget publicerat en emissionssida på https://adverty.com/sv/invest/ där intervjuer med nyckelpersoner och övrig information finns samlad.

Tidsplan Företrädesemissionen

Teckningsperiod 2 december – 16 december 2019
Handel med teckningsrätter 2 december – 12 december 2019
Handel i BTA Fr.o.m. 2 december 2019
Beräknad dag för offentliggörande av utfall 19 december 2019
Likviddag 23 december 2019

Investerarträffar

Adverty bjuder in till investerarträffar i Stockholm med bolagspresentation från medgrundare och VD Niklas Bakos. Framstegen under året, fokuseringen på försäljningen framöver samt Företrädesemissionen utvecklas närmare under bolagspresentationerna, samtidigt som åhörare får möjlighet att ställa frågor. Bolaget önskar aktieägare, investerare, media och andra intressenter varmt välkomna att närvara.

Investerarkväll

 • Datum: tisdag 3 december
 • Plats: IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16.
 • Tid: Från kl. 17.00, presentationen startar 17:30. Förtäring och förfriskningar.
 • Begränsat antal platser, anmälan görs till info@augment.se

Investerarträff

 • Datum: fredag 6 december
 • Plats: Augment Partners, Kontoret Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2.
 • Tid: Kl. 12.00 – 13.00, lättare förtäring
 • Begränsat antal platser, anmälan görs till info@augment.se

Investerarträff

 • Datum: torsdag 12 december
 • Plats: Augment Partners, Kontoret Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2.
 • Tid: Kl. 12.00 – 13.00, lättare förtäring
 • Begränsat antal platser, anmälan görs till info@augment.se

Emissionssida

Med anledning av Företrädesemissionen har bolaget publicerat en emissionssida på https://adverty.com/sv/invest/ där intervjuer med nyckelpersoner, villkor, information om teckning och övrig information finns samlad. 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Niklas Bakos, VD
+46 703 66 96 46

nb@adverty.com

Om Adverty 
Adverty, grundat 2016, är ett annonsteknikbolag som sammanför varumärken med dess konsumenter på rätt tid och plats, genom sin banbrytande plattform. Bolaget har genom plattformen byggt ett stort utbud av digitala annonseringsplatser inuti spel- och applikationer. Tekniken skapar en ny lättanvänd inkomstkälla för spelutvecklare genom icke-påträngande, sömlös annonsering. Mer information på www.adverty.com. Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.