Adverty tillkännager att företaget godkänts som deltagare i IAB Europes ramverk för Transparens & Samtycke

Idag meddelar Adverty AB (publ) att företaget blivit godkänt som deltagare i IAB Europes ramverk för Transparens och Samtycke, ”Transparency and Consent framework” (TCF), som utvecklats för att hjälpa alla aktörer i den digitala annonseringskedjan att se till att de följer dataskyddsreglerna (GDPR) och integritetsdirektiven.

Adverty, den ledande in-game-plattformen för annonsörer, byråer och spelutvecklare, meddelar att företaget godkänts för att ansluta sig till IAB Europes ramverk för Transparens och Samtycke. Ramverket, som lanserades i april 2018, har utvecklats för att hjälpa alla aktörer i den digitala annonseringskedjan att se till att de följer EU:s dataskyddsregler (GDPR) och e-integritetsdirektivet ”ePrivacy Directive” i sin hantering av personuppgifter liksom när de hämtar eller lagrar information på en användares enhet, genom till exempel cookies, annonserings-id, enhets-id eller andra spårningstekniker.

Ramverket har tagits fram av IAB Europe i samråd med organisationer och yrkesverksamma i den digitala annonsindustrin. Det erbjuder konsumenter transparens kring hur deras personliga data hanteras, och av vem. Det låter också användare ange val. Dessutom ger det möjlighet för säljare som bedriver programmatisk annonsering att få veta i förväg huruvida deras egen och deras partners öppenhets- och delaktighetsstatus tillåter dem att lagligt hantera personuppgifter för online-annonsering och liknande syften.

Genom ramverket kan utgivare fortsätta finansiera sig med hjälp av relevant online-annonsering medan varumärken får fortsatt tillgång till sina målgrupper. Samtidigt, och inte minst viktigt, skyddas konsumentens integritet.

”Den digitala annonseringen och marknadsföringen måste vara öppen och ansvarstagande, och det är därför med stor glädje vi ansluter oss till IAB Europes TCF. Det är ett ramverk som byggts för och av branschen, och det gynnar alla i den digitala värdekedjan. Vi har alla en plikt att säkerställa att vi uppfyller integritetskraven, och att tillsammans röra oss i riktning mot större ansvar; även om det fortsätter att utvecklas är TCF redan en stark deklaration från en allt mognare bransch med växande självinsikt”, förklarar Niklas Bakos, Advertys VD och grundare.

Att Adverty knyts till ramverket stärker IAB Europes satsning på att höja standarden inom och tilliten till den digitala annonseringen i Europa ytterligare.

Aktörer som har intresse av att ansluta sig till ramverket för att ge sin publik full insyn i och kontroll över hur deras data hanteras i samband med annonsering kan gå till https://iabeurope.eu/join-the-tcf/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Bakos, VD
Telefon: +46 703 66 96 46
E-post: nb@adverty.com

Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2020.

Augment Partners AB, tel. nr. +46 8-505 65 172, är bolagets mentor på NGM Nordic SME.

Om Adverty
Adverty sammanför varumärken och människor genom sin revolutionerande displayannonseringsteknik byggd för spel. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, sömlösa annonser. Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London och Lviv. Mer information på www.adverty.com.