Attana deltar vid Affinity 2019, 26 – 28 juni i Stockholm

Affinity 2019 konferensen organiseras av International Society of Molecular Recognition. Attana kommer att delta med ett vetenskaplig lunchseminarium och som utställare.

Affinity-konferensen har en lång tradition med deltagare båda från industrin och akademin (bl.a. årets Nobelpristagare Gregory Winter) för att diskutera nya utvecklingar inom affinitetsteknologi & molekylär igenkänning för deras applikation i hälsovetenskap och industrin samt som biosensorer. Attanas deltagande är en fortsättning på målsättning om att öka kännedomen om bolaget på marknaden och för att träffa fler kunder, där bolaget kan visa på mervärdet av bolagets erbjudande. Läs me rom konferensen och deltagarna här.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.