Attana påbörjar samarbete inom mikroprovtagning med Capitainer för bredare provtagning inom diagnosti

Kombinationen av Attanas avancerade biosensorsystem med Capitainers DBS-hemprovtagning gör immunprofilering och övervakning av vaccineffektivitet möjlig i breda patientpopulationer.

De svenska bio- och hälsoteknikföretagen Attana AB och Capitainer AB har tecknat ett avtal med målsättning att erbjuda bredare och mer patientnära blodprovslösningar för Attanas AVATM-system med initialt fokus på immunprofilering kring COVID-19.

Sedan november 2021 har Attana genomfört jämförelsestudier av kapillära blodprover via fingerstick tagna i provrör respektive via Capitainer®qDBS-kort (kvantitativt torkat blod) som analyserats i Attanas AVATM-plattform. Utfallet av dessa serologiska studier har påvisat hög specificitet och sensitivitet med god reproducerbarhet med båda provtagningsmetoderna.

Tack vare Capitainers användarvänlighet och provvolymsprecision har Attana inlett ett samarbete för att kliniskt validera Capitainers patenterade qDBS kort i kombination med Attanas CE IVD-märkta SARS-CoV-2 Immunoassay kit. Parterna avser att under de kommande månaderna utföra en patientstudie inom ramen för Attanas pågående Covid-studie med Linnéuniversitetet och Region Kalmar. Målsättningen är att Attanas CE IVD-märkning utökas med provtagning via kapillära blodprov (qDBS och helblod i rör), i tillägg till nuvarande serumprover.

Kombinationen Capitainer®qDBS och AVA-plattformen möjliggör distribuerad, enkel och kvalitetssäkrad provtagning för informationsrik immunitetsprofilering där två innovativa svenska tekniker samverkar. Capitainer kan genom en patenterad lösning erbjuda provtagning av exakta provvolymer, vilket är av stor vikt vid kvantitativa antikroppsanalyser där mängden antikroppar i ett prov skall mätas. Eftersom Capitainer-korten möjliggör egenprovtagning i tex. hemmet, kan provtagningen enklare utföras över bredare geografiska områden och vid ökade intervaller, utan att nämnvärt påverka provtagningskostnaderna.

Samir Fostock, affärsområdeschef Attana Diagnostics kommenterar:

“Under pandemin har diagnostisk provtagning varit särskilt utmanande vid stora patientstudier som omfattar flera provtillfällen och geografisk spridning. I tillägg utförs COVID-relaterade immunitets- och vaccinstudier, så mycket tyder på en stark tillväxt under flera år framöver inom klinisk diagnostik, läkemedelsutveckling såväl som akademisk forskning inom bl.a. immunologi och virologi. Attanas AVA-system i kombination med Capitainer qDBS kommer kunna erbjuda samtliga dessa kunder och deras patienter högkvalitativa diagnostiska analyser inom en större bredd av studier än möjligt idag.”

Mikael Ström, affärsutvecklingschef Capitainer tillägger:

”Capitainers lösning för kvantitativ egenprovtagning av blod möjliggör att prover enkelt kan tas i hemmet och skickas med vanlig post till laboratoriet för analys. Vår provtagningsmetod har validerats i ett flertal studier under pandemin och efterfrågan på nya analyslösningar som möjliggör analys från en lägre provvolym är mycket stor. Attanas AVA-system som erbjuder möjligheter för avancerad diagnostik möter den efterfrågan Capitainer ser på nya analyslösningar från prover som kan tas i hemmet. Samarbetet kan tillgängliggöra dessa nya analysmöjligheter även på platser som ligger långt från laboratoriet.”

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com