Avnotering från AktieTorget av NorInvent AB:s aktie

Handeln med bolagets aktie kommer att återupptas på onsdag den 2 maj 2018 kl. 09:00. Med anledning av att bolagets notering ska upphöra, har AktieTorget beslutat att handeln i bolagets aktie fortsatt ska ske på observationslistan till och med sista handelsdag den 16 maj 2018.

Kortnamn: NORI
ISIN-kod: SE0007870902
Orderboks-ID: 414Q
CFI: ESVUFR
FISIN: NORINVENT/SH
Organisationsnummer: 556982-7107
LEI: 549300GBU8GMRABG5C42 
Sista dag för handel: 16 maj 2018

AktieTorget
08-511 68 000
e-post
informationsovervakare@aktietorget.se 

Om AktieTorget
AktieTorget är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos AktieTorget finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. AktieTorget grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.aktietorget.se