Bodyflight Sweden AB väljer Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare inför planerad nyemission och notering på AktieTorget under 2018

Om Bodyflight
Upplevelsebolaget Bodyflight har i Bromma konstruerat Sveriges första och världens högsta vindtunnel. Bodyflights vertikala vindtunnel simulerar fallskärmshopp, fritt fall utan att behöva hoppa ut från ett flygplan. Via tunnelns kraftfulla fläktar genereras en luftstråle som är stark nog att skapa en svävande upplevelse för utövaren. Istället för att hoppa ut från ett flygplan på 4 000 meters höjd lutar sig besökaren helt enkelt fram i vinden från en dörr på flygkammarens sida och börjar omedelbart flyga. Sedan starten 2015 har Bodyflight haft över 60 000 besökare. Aktiviteten har blivit mycket omtyckt bland privatpersoner, företag och fallskärmshoppare som i tunneln kan öva sina formationer och tekniker. Under 2018 planerar Bodyflight att expandera med en vindtunnel i Göteborg vid Säve flygplats som beräknas stå färdig under fjärde kvartalet 2018. Bodyflight avser på längre sikt att utvecklas till att bli Sveriges ledande nöjescenter för extrema, adrenalinstinna upplevelser. Visionen är att utveckla upplevelsebranschen med premiumattraktioner.

Mer information om bolaget, den planerade nyemissionen och noteringen kommer att publiceras i samband med att teckningstiden inleds.

För frågor med anledning av den planerade nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.