Bodyflight Sweden AB väljer Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare inför planerad nyemission och notering på AktieTorget under 2018

Bodyflight Sweden AB (”Bodyflight”) har inför sin planerade nyemission och notering på AktieTorget utsett...