Bopol-mingel hos Sveriges Byggindustrier

Bostadspolitik diskuteras flitigt via #bopol.

Debatter förs ofta kring matbordet, på jobbet, i medier och på Twitter. Mikrobloggen har blivit en naturlig del i kommunikationen och bostadspolitiska frågor diskuteras flitigt på Twitter. Några av de flitigaste debattörerna deltog i minglet hos Sveriges Byggindustrier i Näringslivets Hus i Stockholm under gårdagen.  

Systemhus AB (Publ) var representerade av Anders Blomkvist och Gustav Magnusson.

#bopol når de som är intresserade av bostadsfrågor direkt och under minglet presenterades den senaste statistiken över “hashtaggens” genomslag i sociala medier. Analytiker på bostadsmarknaden träffades och minglade och utbytte tankar och idéer. En intressant trend som avses att publiceras under kommande Almedalsvecka är att kommuner med ett aktivt byggande av hyresrätter också verkar ha en bättre utveckling generellt av bostadsmarknaden. Även vikten av att kunna sänka kostnaderna med ett utvecklat miljötänkande diskuteras och Systemhus ambition att bygga med organiska material i så stor utsträckning som möjligt för att binda koldioxid väckte stort intresse.

En intressant och givande mingelträffa som tydligt visade på vikten av att vara aktiv i sociala medier, en strategi som Systemhus anammat.

Systemhus AB (Publ) skall, i orter med hög efterfrågan, projektera, producera och förvalta designmedvetna kostnadseffektiva hyresrätter med miljötänkande, så att flera har ekonomiska förutsättningar för att bo i nyproducerade bostäder av hög kvalitet. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se