Bopol-mingel hos Sveriges Byggindustrier

Bostadspolitik diskuteras flitigt via #bopol. Debatter förs ofta kring matbordet, på jobbet, i medier...