tbd30

tbd30

Pris per aktie
100 SEK
Minsta investering
- SEK
Pre money value
- MSEK
Bransch
Finans
Lista
Nasdaq OMX Stockholm
Emissionsvolym
800 MSEK
Teckningsperiod
15 jun - 23 jun
Första handelsdag
24 jun
Teckningsåtagande
52%
Post money value
800 MSEK

Bakgrund

tbd30 är ett Förvärvsbolag som grundats på initiativ av Anders Böös och Anders Lönnqvist. Syftet med Bolaget är att genomföra ett förvärv av ett företag med verksamhet inom affärstjänster. Det är en sektor som grundarna anser har intressanta och goda utsikter, med i vissa fall potential till att driva betydande förändrings- och utvecklingsarbete. En relativt stor andel av företagen inom denna sektor befinner sig utanför den publika och börsnoterade miljön trots att de kan ha uppnått både tillräcklig mognadsgrad och möjlighet att dra fördelar av att vara marknadsnoterade.

tbd30 har en målinriktad och kompetent styrelse och ledning med fokus på att realisera Bolagets syfte och strategi – att identifiera, utvärdera och förvärva målbolag som skapar mervärde åt tbd30s investerare och aktieägare. Tillsammans har dessa en lång och gedigen erfarenhet av bolagsledning och bolagsstyrning, förvärv- och fusioner, förändringsprocesser, kapitalmarknaden och näringslivet i stort.

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.