Dr Sannas AB (publ) får grönt ljus av livsmedelskontrollen – Men avvikelser i presentationstexter måste åtgärdas

Torsdagen den 15 februari utförde Miljöförvaltningen sin obligatoriska livsmedelskontroll av Dr Sannas. Kontrollen är en formell process som samtliga bolag som säljer livsmedelsklassificerade produkter ska genomgå. På onsdagen den 28 februari, skickades protokollet från livsmedelsinspektören till Dr Sannas och därmed är kontrollärendet officiellt avslutat.

Protokollet visar att Dr Sannas måste se över beskrivningen av ett antal produkter och förtydliga dessa i olika hänseenden.

        Vi har haft en jättebra dialog med livsmedelsinspektören och är tacksamma över de påvisningar vi fått på förändringar. Därför noterar vi med viss tillfredsställelse att myndigheten själv faktiskt i protokollet noterar att viktiga textförändringar redan utförts sedan kontrollbesöket genomfördes. Vår ambition är att nästa kontroll 2019 ska vara helt utan avvikelser. Detta är inte enbart för att det är viktigt att regelverket följs, utan vi tror att det finns en stor poäng för våra kunder att öka tydligheten i produktpresentationerna, säger Daniel Ehdin, VD på Dr Sannas.

De anmärkningar som specificeras i protokollet avser textändringar gällande bland annat tydlighet, översättning av ord från svenska till engelska samt användning av ord som ”näringstät” då dessa är relativa och kräver ett annat livsmedel att ha som måttstock. Anmärkningarna kategoriseras som avvikelser från gällande lagstiftning i protokollet, men då dessa avvikelser begränsas till beskrivningar och formuleringar snarare än innehåll i produkterna kommer ej någon ytterligare uppföljning att göras. Nästa kontroll blir därmed vid nästkommande års rutinkontroll.

        Kunderna ska inte behöva vänta ett helt år på att märka av förändringen. Jag hoppas vårt ökade fokus på tydlighet bokstavligt talat kommer att märkas redan idag när den nya hemsidan lanseras, säger Daniel Ehdin.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 70 862 47 40

Kort om Dr Sannas
Dr Sannas utvecklar och säljer hudvårds- och raw food produkter som innehåller naturliga, vildvuxna och ekologiska ingredienser, www.drsannas.se. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, är Dr Sannas Mentor.