eBlitz Group AB har idag ingått överlåtelseavtal om att avyttra investeringsportföljen

eBlitz Group AB (publ) annonserade den 7 december 2023 att man ingått en avsiktsförklaring (LOI) om att avyttra hela investeringsportfölj av aktier till Dividend Sweden AB.  Idag den 20 december har parterna ingått ett överlåtelseavtal (SPA) vilket konfirmerar huvudpunkterna i avsiktsförklaringen (LOI). Betalning för investeringsportföljen erhålles genom en riktad emission om 47,5 miljoner Dividend Sweden B-aktier till kursen 0,50 kr/aktie, vilket gör eBlitz Group AB (publ) till största ägare i Dividend Sweden AB. eBlitz Group AB (publ) avser att genomföra en extra utdelning av Dividend Sweden B-aktier till bolagets aktieägare, givet att affären godkännes på extra bolagstämmorna i eBlitz Group AB (publ) och Dividend Sweden AB under januari 2024.

eBlitz Group AB (publ) och Dividend Sweden AB har under en period haft strategiska samtal, vilket har resulterat i att parterna idag har tecknat ett överlåtelseavtal (SPA) där Dividend Sweden AB förvärvar en portfölj av aktier från eBlitz Group AB till ett värde om 23,75 miljoner kronor. Betalning planeras ske genom en riktad emission om 47,5 miljoner Dividend Sweden B-aktier till kursen 0,50 kr/aktie. Totalt antal aktier i Dividend Sweden uppgår till 75 242 360, varav 559 998 av serie A och 74 682 362 av serie B. 

Under förutsättning av affärens genomförande, så avser eBlitz Group AB (publ) att genomföra en extra utdelning av delar av de erhållna Dividend Sweden aktierna. Under perioden fram till utdelningen kommer Styrelsen i eBlitz Group AB (publ) även att genomföra en strategisk översyn av bolagets nuvarande verksamhet. eBlitz Group AB (publ) äger cirka 6,3 miljoner aktier, vilket motsvarar 7,8% av rösterna och 8,4% av kapitalet i Dividend Sweden AB, innan dagens transaktion.

Förvärvet är villkorat av godkännande från extra bolagsstämmor hos eBlitz Group AB (publ) och Dividend Sweden AB, som beräknas hållas i januari 2024. Fullständiga detaljer kommer att kommuniceras i respektive kallelse till dessa extra bolagsstämmor.

För ytterligare information:

Lars-Erik Bratt, VD i eBlitz Group AB (publ) Mobil 0701 – 442 441

Bertil Rydevik, Ordförande eBlitz Group AB (publ) Mobil +44 7785 720 402

————————————————————————————————————

Om eBlitz Group AB (publ)

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se