eBlitz Group AB förvärvar 10% av aktierna i Dividend Sweden AB och investerar i Evendo Ltd genom riktad nyemission till Crafoord Capital Partners AB

eBlitz Group AB (publ), noterat på NGM Nordic SME, har beslutat att förvärva ca 10 % av aktierna i Dividend Sweden AB (publ) samt en mindre initial direkt investering i Evendo Ltd från Crafoord Capital Partners AB, som betalas genom nyemitterade aktier i eBlitz Group AB till Crafoord Capital Partners AB, i en riktad nyemission, utan företräde för befintliga aktieägare, till ett värde om cirka 7,98 miljoner kronor. 

eBlitz Group AB (publ) har beslutat att förvärva ca 10 % av aktierna i Dividend Sweden AB (publ) samt en mindre initial direkt investering i Evendo Ltd från Crafoord Capital Partners AB per den 30 april 2023. Transaktionen sker till ett värde om cirka 7,98 miljoner kronor genom en riktad nyemission utan företräde för befintliga aktieägare, som betalas genom nyemitterade aktier i eBlitz Group AB (publ) inom bolagets bemyndigande från årsstämman 2022.  Crafoord Capital Partners AB blir största delägare i eBlitz Group AB (publ) med cirka 28,7% bolagets röster och kapital.

Dividend Sweden AB

Dividend Sweden AB, är noterat på NGM Nordic SME, och har som affärsidé att investera i andra mindre, listade företag samt bistå med tjänster kring finansieringslösningar, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

eBlitz Group AB har arbetat med och följt Dividend Sweden AB utveckling sedan 2018. ”Dividend Swedens AB handlas till en attraktiv värdering, med hänsyn till deras affärsmodell och diversifierade investeringsportfölj, inkluderat Evendo Ltd. Vi ser fram emot att utvärdera samarbetsmöjligheter mellan eBlitz Group AB och Dividend Sweden AB,” säger Lars-Erik Bratt, VD för eBlitz Group AB (publ).

Evendo Ltd

Evendo Ltd är ett privat engelskt aktiebolag, och är eBlitz Group AB (publ) första utländska innehav, men bolaget har en skandinavisk ägarprofil. Bolagets största ägare är serieentreprenören Kasper Kjærbye Larsen, med drygt 52%.

Evendo har utvecklat en unik och helt automatisk bokningsplattform, Evendo.com, för event, både för företag och privatpersoner, Evendo.com är en global plattform med ett stort urval av över 250 000 unika upplevelser i 33 länder. Från adrenalindrivna äventyr till kulturella och kulinariska upplevelser erbjuder plattformen något för alla. Evendo.com har upplevt en imponerande 1 700%+ tillväxt i bokningar bara under 2022, vilket gör det till ett av de snabbast växande företagen i sin bransch. Evendo ligger i framkant med användningen av de senaste tekniska hjälpmedlen såsom AI.

”Vi har gjort en s k titthållsinvestering i Evendo Group Ltd, som står inför en mycket spännande framtid. Vår avsikt är att kunna öka vårt ägande då vi ser en mycket god potential i bolaget strategi”, säger Lars-Erik Bratt.

Riktad nyemission till Crafoord Capital Partners AB

Styrelsen för eBlitz Group AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 juli 2022 beslutat om en nyemission (kvittning om fordran) om 7 978 973 kronor utan företrädesrätt för befintliga aktieägare till Crafoord Capital Partners AB, i samband med ovan transaktion.

Crafoord Capital Partners AB, som ägs av Fredrik Crafoord, är en aktiv ägare bland både noterade och onoterade småbolag. Crafoord Capital Partners AB har varit tidigare delägare i eBlitz Group AB (publ), dåvarande Onoterat AB (publ), men äger inga aktier idag i bolaget.                                           

Totalt kommer 5 319 315 st aktier emitteras till en kurs om 1,50 kronor per aktie, vilket innebär en utspädningseffekt på cirka 28,7% för befintliga aktieägare.  Aktiekapitalet i eBlitz Group AB kommer att öka med 531 931,50 kronor. Totalt antal aktier kommer att uppgå till18 544 409, efter att emissionen är registrerad hos Bolagsverket och införda i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB. Crafoord Capital Partners AB äger efter transaktionen cirka 28,7 % i eBlitz Group AB (publ).

Denna information är sådan information som eBlitz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2023 kl 08:30.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i eBlitz Group AB (publ) mobil +46 701442441

Bertil Rydevik, Styrelseordförande eBlitz Group AB (publ), mobil + 44 778 720402

———————————————————————————————-

Om eBlitz Group AB (publ)

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se