eBlitz Group AB nyemission registrerad av Bolagsverket

Bolagsverket har registrerat den annonserade nyemissionen i eBlitz Group AB (publ) relaterat till förvärvet av aktier i Hello There Games AB per den 22 juli 2022. eBlitz Group AB (publ) äger drygt 15% av kapitalet och rösterna i Hello There Games AB.

eBlitz Group AB (publ) annonserade den 3 juni 2022, att bolaget har förvärvat ytterligare cirka 10% av utestående aktierna i Hello There Games AB från en begränsad krets aktieägare, genom kvittning av fordringar, efter årsstämmans godkännande per den 11 juli 2022. eBlitz Group AB (publ) äger drygt 15% av utestående aktiekapital och röster i Hello There Games AB, och är näst största ägare.

Bolagsverket har registrerat nyemissionen i eBlitz Group AB (publ), utan företräde för befintliga aktieägare, per den 22 juli 2022, avseende ovan Hello There Games transaktion. Kvittningsemissionen sker till teckningskursen 3 kronor per eBlitz aktie.

Bolagsverket har totalt registrerat 1 487 340 st nyemitterade aktier till totalt 13 225 094 st, vilket ger en ökning av aktiekapitalet med 148 734 kronor till 1 322 509,40 kronor, per den 22 juli 2022.

För ytterligare information:

Lars-Erik Bratt, VD i eBlitz Group AB (publ) Mobil 0701 – 442 441

Bertil Rydevik, Ordförande eBlitz Group AB (publ) Mobil +44 7785 720 402

Om eBlitz Group AB (publ)

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se