eBlitz Group AB– Nyemission registrerad hos Bolagsverket

Bolagsverket har per den 22 november 2021, registrerat den annonserade nyemissionen i eBlitz Group AB (publ) relaterat till förvärvet av aktier i Hello There Games AB från Aldeon AB.

eBlitz Group AB (publ) annonserade den 27 oktober 2021, att bolaget har förvärvat cirka 5,11% av utestående aktierna i Hello There Games AB genom en bland annat riktad nyemission till Aldeon AB.

Bolagsverket har totalt registrerat 1 410 933 st aktier till 11 737 754 st, vilket ger en ökning av aktiekapitalet med 388 006,575 kronor kronor till 1 173 775,40 kronor, per den 22 november 2021. Aldeon AB äger cirka 12,02 % av kapitalet och rösterna i eBlitz Group AB

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i eBlitz Group AB (publ) mobil +46 701442441

Bertil Rydevik, Styrelseordförande eBlitz Group AB (publ), mobil + 44 778 720402

Om eBlitz Group AB (publ)

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se