eBlitz Group ny delägare i Hello There Games AB och genomför en riktad nyemission till Aldeon AB

eBlitz Group AB (publ), noterat på NGM Nordic SME, har beslutat att teckna aktier i Hello There Games AB pågående nyemission, samt förvärvar ytterligare aktier i Hello There Games AB från Aldeon AB, som betalas genom nyemitterade aktier i eBlitz Group AB till Aldeon AB, i en riktad nyemission, utan företräde för befintliga aktieägare, till ett värde om cirka 3,88 miljoner kronor.

eBlitz Group AB har följt Hello There Games AB sedan 2018, en spelstudio i Göteborg med fokus inom musik- och arkadspel bland annat med IPs som (Avicii: Invector, Alan Walker: The Aviation game, Kung Fury the game m fl) och ges nu möjligheten att bli delägare, genom att teckna i bolagets nyemission, samt förvärva ytterligare Hello There Games AB aktier från Aldeon AB, till ett värde om drygt 3,88 miljoner kronor. eBlitz Group AB väntas kontrollera cirka 5,1% av aktierna i Hello There Games AB, efter genomförda transaktioner.  Hello There Games planerar för en marknadsnotering under 2022.

Hello There Games-koncernen bildades 2021 genom samgåendet av spelstudion Hello There i Göteborg och Like a Boss Games i Stockholm. Koncernens erfarna utvecklingsteam har skapat spel sedan 2008. Hello There Games utvecklar dataspel inom premiumsegmentet med fokus på musik och arkadspel. Tidigare släppta spel har fått positiva omdömen av såväl kritikerkåren som spelare över hela världen. Bolaget har bland annat lanserat spelet Invector tillsammans med Avicii och lanserar snart ett Kung Fury spel baserat på den globala och virala filmsuccén med samma namn. Bolaget har även ett starkt partnerskap med Facebook, Google mfl genom sin partnered game development samt etablerade samarbeten med ett flertal förläggare.

Riktad nyemission till Aldeon AB

Styrelsen för eBlitz Group AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 juli 2021 beslutat om en nyemission (kvittning om fordran) om 3 880 065,75 kronor utan företrädesrätt för befintliga aktieägare till Aldeon AB, i samband med ovan transaktion.

Aldeon är ett investeringsbolag fokuserat på snabbväxande teknikföretag med fokus på dataspel. Bolaget är grundat av Daniel Lauren, Susana Meza Graham och Andras Vajlok 2020 och har över 20 innehav inom tech och dataspel.

Totalt kommer 1 410 933 st aktier emitteras till en kurs om 2,75 kronor per aktie, vilket innebär en utspädningseffekt på cirka 12% för befintliga aktieägare. Aktiekapitalet i eBlitz Group AB kommer att öka med 388 006,575 kronor och totalt antal aktier kommer att uppgå till 11 737 754, efter att emissionen är registrerad hos Bolagsverket och införda i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB. Aldeon AB äger efter transaktionen cirka 12.02 % i eBlitz Group AB

Denna information är sådan information som Onoterat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl 15:00.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i eBlitz Group AB (publ) mobil +46 701442441

Bertil Rydevik, Styrelseordförande eBlitz Group AB (publ), mobil + 44 778 720402

Om eBlitz Group AB (publ)

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se