Eco Wave Power avslutar framgångsrikt vågsimuleringstest av den helt integrerade konverteringsenheten

Onshore-utvecklaren av marin energi, Eco Wave Power (EWPG Holding AB) har framgångsrikt slutfört vågsimuleringstestningen av den helt integrerade EWP-omvandlingsenheten för sitt Jaffa Port-utvidgningsprojekt, som kommer att följas av installation av automatiseringssystem och kalibrering, vågförstärkning, flottörproduktion och full systemtransport till den slutliga implementeringsplatsen för installation och nätanslutning

Testen och kalibreringen har genomförts av representanter från Siemens, EDF Renewables IL och Eco Wave Power.

Utförda tester inkluderar justering och verifiering av kommunikationen mellan systemets elektriska delar, RPM-kontrolltester, energiproduktionsverifiering från tryckuppbyggnad i ackumulatorer och energiproduktionsverifiering via vågsimulering, i de olika generatorerna monterade i omvandlingsenheten för optimal prestanda.

Eco Wave Powers omvandlingsenheten är en integrerad del av Eco Wave Powers teknik. Omvandlingsenheten består av hydrauliska och elektriska delar, gemensamt integrerade, som ansvarar för att förvandla vågornas rörelse till tryck skapat i ackumulatorerna. Trycket används sedan för att rotera en hydraulmotor, som i sin tur roterar generatorn och överför ren el till nätet via en växelriktare.

Alla delar från generatorn och upp till nätanslutningspunkten har levererats och monterats av Siemens. Konstruktion, upphandling och utförande av elsystemet har gjorts i samordning med IEC (the Israeli Electric Company) och uppfyller alla nödvändiga standarder för att möjliggöra smidig anslutning till landets elnät.

Hela omvandlingsenheten (hydraulisk och elektrisk) har designats och monterats i en standard transportbehållare som ligger på land, precis som i ett traditionellt kraftverk. Den kompakta och bärbara designen möjliggör enkel och effektiv transport till platsen. Vidare kommer driften och underhållet att utföras fullt ut från landsidan, utan behov av dykare, marina fartyg, undervattensförtöjning, kablar och andra dyra marina installations-, drifts- och underhållsmetoder som är nödvändiga för offshore-lösningar.

Detta projekt, som genomförts i samarbete med EDF Renewables IL och medfinansiering av det israeliska energiministeriet, kommer att avsevärt uppgradera EWP-tekniken och minska skalningsriskerna i Eco Wave Powers kommersiella projekt.

 

OM EWPG Holding AB (SE0012569663)

EWPG Holding AB (publ) (”Eco Wave Power”) är ett ledande teknikföretag för landbaserat vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco Wave Powers vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWP har erhållit ett erkännande som “banbrytande teknik” av Israels energiministerium och betecknades som en “effektiv lösning” av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Företaget har också nyligen erkänts av FN och mottog “Climate Action Award” under COP25 i Madrid, Spanien.

Eco Wave Power grundades 2011 och har verksamhet i Sverige, Gibraltar, Australien, Mexiko, Kina och Israel. De stora svenska aktieägarna i EWPG Holding AB är AP4 och Skandia Fonder. Eco Wave Power-aktien (EWP, EWPG) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA är företagets certifierade rådgivare (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).

Läs mer om Eco Wave Power på: www.ecowavepower.com.

Bilder från press och annat mediematerial kan laddas ner via följande länk: https://www.ecowavepower.com/gallery/photos/.

För mer information vänligen kontakta:

 

Inna Braverman, CEO

Inna@ecowavepower.com

+97235094017

 

Andreas Kihlblom, CFO

andreas@ecowavepower.com
+46 (0)8 420 026 94