“En ny storstad varje år behöver byggas och det är bråttom”

Systemhus fortsätter sin kampanj #allaskabo och den går helt i linje med bostadsbehovet i Sverige just nu. Nyligen svarade 243 av Sveriges 290 kommuner på Boverkets senaste bostadsmarknadsenkäten, att de har underskott på bostäder. På tre års sikt bedömer 97 procent av kommunerna att det behövs fler bostäder, framför allt behövs fler hyresrätter, vilket redan är Systemhus huvudfokus.

Varje år besvarar kommunerna en enkät från Boverket där de ger sina bedömningar i olika byggfrågor. Med underlag från 288 av Sveriges 290 kommuner kan Boverket därför ge en unik sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2017 och 2018. Enkäten speglar bostadsmarknaden i hela landet, vilket ingen annan undersökning gör.

– För många grupper finns det fortfarande ett stort behov av bostäder, till exempel för äldre och unga som efterfrågar bostäder till skäliga priser. Bostäder är viktiga för tillväxt, arbetsmarknad och för att ungdomar ska kunna flytta hemifrån, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Behovet är stort i landet visar Boverkets byggbehovsprognos efter de nya befolkningssiffrorna från Statistiska centralbyrån. Enligt prognosen behövs i snitt 67 000 nya bostäder varje år fram till 2025. Där toppar helt klart nya hyresrätter, vilket har varit Systemhus analys sedan några år tillbaka.

Befolkningsökningen de närmaste åren sker mycket snabbare än väntat och Boverket menar att det behöver byggas mer än beräknat för att ta igen det som inte byggts tidigare år. 90 000 bostäder kan behöva byggas varje år fram till 2020 för att täcka behovet, för att sedan kunna avta till 50 000 per år fram till 2025.

– Vi behöver bygga motsvarande ett drygt Linköping eller ett knappt Uppsala på kort sikt. Konsekvensen blir annars att vi får dras med underskott en lång tid framöver, säger Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker.

Källa: Boverket

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se 

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-23 61 20
E-post: info@systemhus.se

Fakturaadress:
Systemhus AB (Publ)
Box 1018
101 38 Stockholm

Besöksadress:
S:t Persgatan 17
753 21 Uppsala

Mer info: www.systemhus.se