Förtydligande kring Attanas informationspolicy

Attana vill förtydliga vilken information bolaget delar när en instrumentorder tas emot. Grundprincipen är att instrumentordrar är en del av Attanas dagliga verksamhet, varför detaljer om specifika order, såsom orderstorlek eller kund, i allmänhet inte delas.

Bolaget arbetar efter en fastställd informationspolicy och styrelsen gör alltid en bedömning innan information publiceras för att ta ställning till om och vilken information bolaget ska publicera till marknaden. Generellt sett delar bolaget inte detaljer om specifika instrumentorder, dock bedömer styrelsen alltid om detaljerad information ska lämnas eller inte genom att bland annat utvärdera kassaflödespåverkan, kundens karaktär och orderns storlek.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com