FundedByMe AB (publ) genomför riktad strategisk emission till kvalificerade investerare samt en separat riktad emission till Bolagets Ordförande, Johan Jörgensen

FundedByMe AB (publ) noterat på NGM Nordic MTF, meddelar idag att Bolagets styrelse har idag, med stöd av det bemyndigande som gavs av FundedByMe:s årsstämma den 15 maj 2019, beslutat att genomföra två strategiska, riktade nyemissioner.

FundedByMe AB (publ) noterat på NGM Nordic MTF med kortnamnet FBM MTF A och FBM MTF B, meddelar idag att Bolagets styrelse har idag, med stöd av det bemyndigande som gavs av FundedByMe:s årsstämma den 15 maj 2019, beslutat att genomföra en strategisk, riktad nyemission om maximalt 2 040 000 A – aktier till en teckningskurs om 2 kronor per A – aktie. Detta beslut innebär att Bolaget tillförs maximalt 4,08 MSEK kronor före emissionskostnader. Tecknare i nyemissionen är en konsortium av kvalificerade investerare med stark anknytning till Danmark samt två strategiska investerare. Företrädesrätten frångås pga att Styrelsen vill ta tillfället i akt att både stärka Bolagets kassa inför hösten efter det genomförda förändringsarbetet genom konsolidering med Laika Consulting, och att expandera Bolagets crowdfunding- och investor relations-verksamheter till Danmark i samarbete med en lokal partner.

Bolagets styrelse har även idag, med stöd av det bemyndigande som gavs av FundedByMe:s årsstämma den 15 maj 2019, samt villkorat kommande stämmobeslut, beslutat att genomföra en strategisk, riktad nyemission om maximalt 198 412 A – aktier till en teckningskurs om 2,52 kronor per A – aktie, motsvarandes marknadens aktiekurs på teckningsdagen. Detta beslut innebär att Bolaget tillförs maximalt ca. 0,5 MSEK kronor före emissionskostnader. Tecknare i nyemissionen är Styrelseordförande Johan Jörgensen. Beslutet är villkorat att den kommande stämman godkänner villkoren med en med 9 av 10 i majoritet. Syftet med den riktade emissionen är att stärka Bolagets kassa inför hösten efter det genomförda förändringsarbetet genom konsolidering med Laika Consulting.

Efter nyemissionerna kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till maximalt 9 173 455 antal aktier. Nyemissionerna innebär en utspädningseffekt om maximalt ca 24,40 % av aktier baserat på det totala antalet aktier i FundedByMe vid tiden för emissionen. Nyemissionen av A-aktier, med 10 röster per aktie, innebär att rösterna späds ut med maximalt 46,78 %. 

FundedByMe har hittat strategiska partners i Sverige och Danmark för fortsatt utveckling och expansion av företagets affärer. Bolaget har nya produkter inom sitt affärsområde som kommer att presenteras inom kort.  Bolaget avser även att se över möjligheten att öppna kontor i Köpenhamn tillsammans med lokala partners i förhoppning att fördjupa samarbetet med de strategiska investerare som kliver in i denna runda.  

Vi är mycket glada att dessa investerare valt att teckna A aktier i denna riktade emission och tillsammans med oss avser arbeta framåt för att stärka FundedByMe:s position inom crowdfunding men även för att utveckla Investor Relations-segmentet både tekniskt och geografiskt. Bolaget är i betydligt bättre skick idag än under första halvåret efter det genomförda förändringsarbetet och vi ser fram emot att fler kunder ska få chansen att se potentialen i crowdfunding och i Laika Consultings och Feminvests produkter och vi ser fram emot att fortsatt arbeta mot en förbättring av finansbranschen.”  säger bolagets vd Daniel Daboczy

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är en noterad koncern som består av IR bolaget Laika Consulting, FundedByMe som primärt driver crowdfunding portalen www.fundedbyme.com, en av Europas ledande crowdfunding plattformar, Feminvest, sannolikt Nordens största nätverk för kvinnliga investera samt sex samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B).