Hoi Publishing offentliggör utfall i Företrädesemissionen

Hoi Publishing AB (”Hoi” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det slutliga utfallet i den nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod avslutades den 30 juni 2023. Totalt tecknades 4 929 881 B-aktier vilket motsvarar 72 procent av Företrädesemissionen varav  2 556 652 B-aktier, motsvarande 37 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 834 767 B-aktier, motsvarande 12 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed tas ej bottengarantin i anspråk, men toppgaranterna tilldelas 1 538 462 B-aktier, motsvarande 22 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till 72 procent. Hoi tillförs därmed 3,2 MSEK före emissionskostnader samt kvittning.

Kommentar från Bolagets VD Lars Rambe

”Vi vill börja med att tacka befintliga och nya aktieägare som visat sitt stöd till Hoi i den nu avslutade emissionen. Med det kapital som nu tillförs bolaget stärker vi balansräkningen genom avbetalning av räntebärande lån samtidigt som vi erhåller kapital för främst marknadsföring och rörelsekapital. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Hoi till ett växande och lönsamt förlag i Norden.”

Tilldelning i Företrädesemissionen

De som har tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats B-aktier i enlighet med de principer som anges i det Informationsmemorandum som offentliggjordes av Bolaget den 16 juni 2023. Vid tilldelning beräknas avräkningsnota skickas ut idag den 6 juli 2023. Tecknade och tilldelade B-aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Utspädning med anledning av Företrädesemissionen

Genom Företrädesemissionen och den riktade nyemissionen ökar antalet B-aktier i Hoi med 4 929 881 aktier från 6 851 117 B-aktier till 11 780 998 B-aktier och aktiekapitalet ökar med 492 988 SEK från 1 158 912 till 1 651 900 SEK. Aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen har därmed fått sin ägarandel i Hoi utspädd med 30 procent.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nordic SME pågår under kortnamnet HOI BTB fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring mitten av juli 2023. Därefter kommer BTA att omvandlas till aktier.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.