Hoi Publishing offentliggör utfall i Företrädesemissionen

Hoi Publishing AB (”Hoi” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det slutliga utfallet i den nyemission...