Information om Attanas presentation på Stora Aktiedagen den 29 november

Tisdagen den 29 november kl. 20.30 deltar Attana vid Stora Aktiedagen där Attanas VD, Teodor Aastrup, kommer hålla en bolagspresentation på 20 minuter följt av en 10 minuters Q&A.

Huvudsyftet med presentationen är att presentera Attanas två affärsben, Life Science och Diagnostics, samt de framsteg som gjort senaste tiden inom respektive område. Det kommer även presenteras information om Attanas kommande företrädesemission som har teckningsperiod 14–29 december.

Innehåll:

  1. Attana in short
     
  2. Attana Life Science
     
  3. Attana Diagnostics
     
  4. Rights issue 2023

Evenemanget sänds digitalt och går att följa via Aktiespararnas YouTube-kanal.

När: Tisdag den 29 november klockan 20.30

Var: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8 i Stockholm

Livestream: Aktiespararnas YouTube-kanal (Länk)

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com