Kommentar från Veg of Lunds valberedning

Veg of Lunds styrelse har idag kallat till en extra bolagsstämma för att välja två nya styrelseledamöter. Valberedningen har föreslagit två personer, Håkan K Pålsson och Magnus Nordin, båda med stor erfarenhet av att lansera och sälja snabbrörliga konsumentprodukter.

Styrelsen i Veg of Lund AB (publ) har idag kallat till extra bolagsstämma för att välja två nya styrelseledamöter. Valberedningens förslag bygger på att bolaget nu är redo för en mer intensiv marknads- och försäljningsfas, och att styrelsen kommer att vara ett strategiskt såväl som operativt stöd till bolagsledningen i arbetet med att lansera befintliga och nya växtbaserade livsmedels­produkter.

”Sedan i somras har Veg of Lund framgångsrikt lanserat sin potatisdryck DUG i flera marknader och vi vill nu utnyttja marknadsläget ytterligare. Håkan K Pålsson har varit med och att bygga flera bolag från start till att på kort tid nå stora framgångar. Ett exempel är livsmedelsbolaget First Class Brands of Sweden som på kort tid vuxit till en försäljning omkring 300 miljoner kronor med stabil lönsamhet. Magnus Nordin har erfarenhet från bland annat från Nestlé Sverige där han var VD och försäljningsdirektör 2007–2019. Han har arbetat många år med produktutveckling och marknads­föring av varumärken som Findus, Nescafé och Buitoni, både vid Nestlés huvudkontor i Schweiz och i rollen som nordisk marknadsdirektör samt VD för Nestlé Finland respektive Nestlé Sverige. Båda vet hur man bygger bolag, stärker marknadspositioner och driver försäljning i olika geografiska marknader”, säger Kaj Söderström, valberedningens ordförande.

”Veg of Lund är ett tillväxtbolag med patent och produkter helt i linje med en ökande efterfrågan från världens konsumenter som vill kunna välja växtbaserade livsmedel av hög kvalitet. Vi ska snabbt nå nya kunder och konsumenter samt öka försäljningen i befintliga marknader. I detta läge vill vi att styrelsen ska kunna vara operativ i bolagets nyckelprocesser som försäljning och utveckling av nya marknader”, kommenterar Kaj Söderström.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Kaj Söderström (valberedningens ordförande)
Telefon: 0733 477 729
E-post: kaj.soderstrom@vegoflund.se

Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se