Kommentar från Veg of Lunds valberedning

Veg of Lunds styrelse har idag kallat till en extra bolagsstämma för att välja...