Magnolia Bostad noteras i dag på Nasdaq Stockholm

Med fortsatt fokus på expansion tar idag Magnolia Bostad klivet in på Nasdaqs huvudlista.

Noteringen är ett kvitto på att Magnolia Bostad har gjort en fantastisk resa de senaste åren. Med den plattform vi har byggt kommer vi fortsätta generera kompetens, kapital och nya affärer till bolaget säger, Fredrik Holmström grundare och styrelseordförande Magnolia Bostad.

När bolagets grundare Fredrik Holmström och Andreas Rutili tillsammans med verkställande direktören Fredrik Lidjan idag ringer i Nasdaqs börsklocka markerar de inte bara bolagets byte till börsens huvudlista utan också ett fortsatt fokus på expansion över stora delar av landet.

Vi ser ett fortsatt stort behov av bostäder på de orter där vi verkar. Vår mix av hyresrätter och bostadsrätter i kombination med vårdboenden och hotell är en sund bas för fortsatt expansion med målet att bli Sveriges främsta samhällsutvecklare. Vi växer med god lönsamhet samtidigt som vi utvecklar attraktiva bostäder som folk har råd att bo i,säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör Magnolia Bostad.

Bolaget har sedan starten 2009 kontinuerligt expanderat både i projektportfölj och i antalet medarbetare. 2017 avslutades med ett mycket starkt resultat och 2018 inleddes på samma sätt. Idag har bolaget i Sveriges tillväxtorter och storstäder över 6 000 sålda boenden i produktion och ytterligare cirka 16 000 boenden i projektportföljen.

För mer information var vänlig kontakta:
Fredrik Holmström, Magnolia Bostads styrelseordförande

08 660 94 00 fredrik.holmstrom@magnoliabostad.se

Marita Björk, IR-ansvarig
072-720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Mer information på www.magnoliabostad.se