Nordic Iron Ore – information om bolagspresentationer

Nordic Iron Ores VD Lennart Eliasson presenterar med anledning av föreliggande förträdesemission bolaget vid fyra tillfällen och önskar aktieägare, investerare samt andra intressenter varmt välkomna att närvara. 

Tidpunkter och anmälan

Småbolagsjakten Live, Stockholm

Datum: 27 november 2019 kl. 18:15–18:45
Plats: GT30, Grev Turegatan 30

Anmälan via https://www.investerarbrevet.se/valkommen-till-smabolagsjakten-live-27-november-2019

Investerarpresentation Augment, Stockholm

Datum: 29 november 2019 kl. 12:00 – 13:00
Plats: Kontoret Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2

Lättare förtäring, begränsat antal platser, anmälan: info@augment.se 

Investerarafton, Stockholm

Datum: 3 december 2019 kl. 18:00 – 18:30
Plats: GT30, Grev Turegatan 30

Anmälan via https://www.investerarbrevet.se/valkommen-pa-investerarafton-3-december

Investerarpresentation Augment, Stockholm

Datum: 4 december kl. 12:00 – 13:00
Plats: Kontoret Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2

Lättare förtäring, begränsat antal platser, anmälan: info@augment.se 

Företrädesemissionen

Information om Nordic Iron Ores föreliggande företrädesemission finns på Bolagets emissionssida: http://nordicironore.se/investerare/emission-2019/ 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.