Nyemission genomförd, allmänhetens del fulltecknades på mindre än två timmar

Litiums nyemission, som öppnade för teckning för allmänheten igår hos crowdfundingplattformen Pepins, fulltecknades på mindre än två timmar. Det innebär att emissionen nu är avslutad och att bolaget tillförs det maximala emissionsbeloppet 32,5 MSEK.

– Det är självklart roligt och otroligt motiverande att intresset för vår nyemission varit så stort, säger Litiums VD Henrik Lundin. Jag vill välkomna alla nya ägare, de nya storägarna Aktia Fondförvaltning och Fredrik Österberg samt våra befintliga ägare som betyder mycket för oss i vår resa framåt.

Utfall av nyemission

Sammanlagt tecknades 3 250 000 aktier i emissionen, motsvarande 100 % av den högsta nivån i erbjudandet.

I en första riktad emission till professionella och institutionella investerare tecknades 850 000 aktier, motsvarande 26,1 % av den totala emissionsvolymen, av Aktia Fondförvaltning och Evolution Gaming-grundaren Fredrik Österberg.

I den andra riktade emissionen tecknades 1 600 000 aktier, motsvarande 49,2 % av den totala emissionsvolymen, av befintliga ägare pro rata samt via teckningsförbindelser utöver pro rata. I denna emission tecknade allmänheten även 800 000 aktier, motsvarande 24,6 % av den totala emissionsvolymen, via först-till-kvarn förfarande hos crowdfundingplattformen Pepins.

Sammanlagt tillförs bolaget 32,5 MSEK före emissionskostnader om 1,8 MSEK och kostnader för garantiförbindelser om 0,6 MSEK.

Aktier och aktiekapital

Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital med 3 250 000 kr och kommer uppgå till totalt 9 843 776 kr. Antalet aktier i bolaget ökar med 3 250 000 vilket innebär att det totala antalet aktier och röster efter genomförd emission uppgår till 9 843 776.

Finansiell rådgivare till bolaget i samband med emissionerna är Pepins.

För mer information om Litiums aktie: https://www.litium.se/investor-relations

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.