Onoterat AB deltar i den pågående nyemissionen i Fodi Skandinavien AB

Onoterat AB (publ) – noterat på NGM Nordic MTF – har förbundit sig att teckna i den pågående nyemissionen i Fodi Skandinavien AB (”Fodi”). Onoterat AB ägarandel blir cirka 5,2 % efter genomförd emission. Fodi blir ett nytt innehav i Onoterats investeringsportfölj.

Fodi är en starkt växande matleverantör till konsument med hög servicegrad och lokal prägel initialt i västra Stockholm. Fodi är alltjämt i ett tidigt skede, men har på mindre än 12 månader fått över 30% av Brommas hushåll registrerade som kunder och 20% har genomfört sina första köp, med mycket hög kundnöjdhet i Trustpilots mätningar.

”Sverige ligger idag långt efter flera europeiska länder gällande andelen online köp av mat, trots vårt digitala samhälle. Detta är ett mycket intressant segment inom ”e-commerce och foodtech. Denna investering kommer utgöra ett bra komplement till våra övriga innehav inom Entertainment & gaming, e-commerce och Fintech”, säger Lars-Erik Bratt VD för Onoterat AB.

Denna information är sådan information som Onoterat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019 kl 14:15.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Bertil Rydevik, Styrelseordförande Onoterat AB (publ), mobil + 44 7785 720 402

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF. För mer information se www.onoterat.se