Onoterat AB – Papilly ingår avsiktsförklaring om förvärv av My-E-Health

Papilly har tecknat en avsiktsförklaring med ägaren av My-E-Health AB om att förvärva samtliga aktier i My-E-Health AB. Onoterat AB (publ) har medverkat som rådgivare till ledningen i My-E-Health AB.

Papilly, noterat på First North Growth Market, har idag annonserat om att man ingått en avsiktsförklaring om att förvärva My-E-Health AB. Transaktionen mellan Papilly och My-E-Health i sammandrag:

  • Transaktionen förutsätter ett ingående av ett aktieöverlåtelseavtal som är villkorat av godkännande av bolagsstämma i Papilly.
  • Efter transaktionens genomförande kommer Papillys ägare inneha ca 50,5% av aktierna och rösterna i det nya bolaget.
  • Köpeskillingen för My-E-Health uppgår indikativt till 34,8 MSEK.
  • Likvidbeloppet 34,8 MSEK kommer att erläggas genom en riktad nyemission av 580 miljoner aktier i Papilly till en teckningskurs om 0,06 kr/aktie.
  • Ambitionen är att transaktionen ska slutföras i januari 2021.

Onoterat AB (publ) har sedan 2 september 2020 arbetat med My-E-Health AB ledning, och således bistått My-E-Health AB ledning med rådgivning i samband förvärvsprocessen med Papillys styrelse och ägare. Alla ekonomiska villkor mellan parterna är konfidentiella tillsvidare.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.onoterat.se