Onoterat AB – Sozap offentliggör IM inför nyemission och notering på Nasdaq First North Growth Market

Onoterat AB portföljbolag SOZAP AB (publ) (”SOZAP” eller ”Bolaget”), ett svenskt digitalt underhållningsbolag som utvecklar kvalitativa och innovativa spel, har idag offentliggjort avsikten att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). I anslutning till noteringen genomför Bolaget en nyemission om cirka 26,1 MSEK före emissionskostnader (”Erbjudandet”). Anmälningsperioden för Erbjudandet inleds imorgon den 18 maj 2021 och pågår till och med den 31 maj 2021. SOZAP har erhållit teckningsåtaganden om cirka 21,2 MSEK, vilket motsvarar 81 procent av Erbjudandet. Första dag för handel på Nasdaq First North förväntas bli den 9 juni 2021 under förutsättning att vissa sedvanliga villkor, däribland spridningskravet, uppfylls.

Mobilspelbolaget Sozap AB (publ) har idag offentliggjort Investeringsmemorandum inför bolagets nyemission och notering på Nasdaq First North Growth Market den 9 juni 2021. Fullständiga villkor för Erbjudandet finns i det informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.sozap.com) och Aktieinvest FK AB:s hemsida (www.aktieinvest.se).

Sozap AB (publ) erbjudande i sammandrag;

  • Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige.
  • Erbjudandet genomförs till ett fast pris om 16 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på Bolagets aktier om cirka 110,3 MSEK före Erbjudandet.
  • Erbjudandet innefattar en nyemission av aktier som vid fullteckning tillför Bolaget cirka 26,1 MSEK, före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
  • Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 18 maj till och med den 31 maj 2021.
  • Teckningsåtaganden om cirka 21,2 MSEK, motsvarande 81 procent av Erbjudandet, har lämnats från bl.a. Patrik Bloch, David Wallsten, Alexander Eskilsson, Martin Bauer, Dariush Hosseinian och Knutsson Holdings-sfären.
  • Första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North beräknas till den 9 juni 2021.

Onoterat AB (publ) äger cirka 4,16% av utestående aktier och röster inför kommande nyemission och noteringsprocess i Sozap AB (publ). Onoterat AB (publ) har varit delägare sedan hösten 2018 och ser en fortsatt positiv utveckling i bolaget, som noterat på Nasdaq First North Growth Market.

För ytterligare information kontakta:

Rade Prokopovic, VD, SOZAP AB – Telefon: +46 70 880 05 58, Mail: rade@sozap.com

 

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, Mail: larserik.bratt@onoterat.se
 

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.onoterat.se