Skolon tecknar nytt avtal i England – rullas ut brett till tre multi-academy trusts till terminsstart

Efter positivt utfall i en första utrullning till ett antal skolor i England under våren, har nu ett flerårigt avtal tecknats om ett brett införande av Skolon till höstterminsstarten för tre så kallade multi-academy trusts. Det innebär enklare digitalt lärande för ca 50 000 lärare och elever.

Skolon AB (publ) inledde under senare halvan av 2022 ett samarbete med engelska edtech-bolaget OLC, Our Learning Cloud. OLC levererar IT-tjänster till så kallade multi-academy trusts, vilket är en engelsk organisationsform för att bedriva en eller flera skolor.

 

Efter positivt utfall i en första utrullning till ett antal skolor i England under våren, har nu avtal tecknats om ett brett införande av Skolon till terminsstarten efter sommaren för ca 50 000 användare på Greenwood Academy Trust, The Mercian Trust och Bradford Diocesan Academies Trust.
 

– Detta ger oss ett starkt kvitto på att plattformen skapar värde även utanför de nordiska gränserna och för de engelska kunderna. Vi har nu ett antal viktiga referenskunder på plats, vilket skapar goda förutsättningar för att gå vidare med våra expansionsplaner i landet, säger Skolons vd Oliver Lundgren.

 

Samarbetet med OLC innebär att Skolon blivit en del av OLC:s befintliga koncept för skolhuvudmän som arbetar i en molnbaserad miljö och att Skolon lanseras som en samlingsplats för digitala skolverktyg och läromedel för OLC:s befintliga kunder.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren

CEO / Verkställande Direktör

oliver.lundgren@skolon.com

+46 (0)733-12 67 77

 

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) som utvecklar en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Skolons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.