Spotlight Group godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa och nyttja kraften av ett publikt ägande. Visionen är att vara den självklara partnern för tillväxtbolag. 

Sedan starten 1997 har Spotlight Group arbetat  innovativt genom olika initiativ, vilka skapat ett ekosystem av börsnära tjänster anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. För tillväxtbolagen har detta möjliggjort innovativa framsteg i form av till exempel utveckling av nya läkemedel, produkter och tjänster. 

Sedan 2015 har Spotlight Group genom sina olika verksamhetsgrenar möjliggjort att cirka 11,4 miljarder SEK tillförts i form av tillväxtkapital till noterade bolag genom fler än 500 transaktioner – varav drygt 125 noteringar.  

”Jag är stolt och glad över att vi nu inleder nästa steg i verksamhetens utveckling. Vi vill leva som vi lär – att vara en noterad koncern och därmed dra nytta av fördelarna som en notering medför. Vi har kommit till den punkt i vår utveckling, och tillväxtresa, då möjligheten uppstått att bredda ägandet. Detta sker genom att, i samband med ett publikt erbjudande, notera Spotlight Groups aktie. Vi är aktiva på en växande marknad och har en stark ägarbas. Samtidigt vilar verksamheten på en solid grund av börsnära och skalbara verksamheter och tjänster, mellan vilka det finns starka intäkts- och utvecklingssynergier. Vi ska de närmaste åren bygga koncernen ännu starkare och fortsätta vara en viktig samhällsfunktion i såväl Sverige som de övriga nordiska länderna” kommenterar Peter Gönczi VD för Spotlight Group AB. 

Erbjudande 

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 10,6 MSEK fördelat på 478 870 aktier i Spotlight Group. Anmälningsperioden pågår från och med den 25 augusti 2020 till och med den 8 september 2020. Erbjudandet motsvarar cirka 9,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och medför ingen utspädning för befintliga aktieägare. Minsta teckningspost är 200 aktier, motsvarande 4 420 SEK. Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 22,10 SEK per aktie. 

Notering på Spotlight Stock Market 

Spotlight Group har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel beräknas till den 15 september 2020. 

   

Information om aktien 

Kortnamn: SPGR 

ISIN: SE0014704763 

Första dag för handel: 15 september 2020 

  

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com

  

För mer information, vänligen kontakta: 

Oskar Wollert 

Head of Listing, Spotlight Stock Market 

+46 8 511 68 008 

listing@spotlightstockmarket.com

OM SPOTLIGHT 

Spotlight är marknadsplatsen där investerare och tillväxtbolag möts. Hos oss är det enklare och tryggare för bolagen att vara noterade. Vi erbjuder en helhetslösning som ökar synligheten för våra bolag genom unika mediesamarbeten. Investerare får genom Spotlight möjlighet att bli delägare i över 170 tillväxtbolag i olika branscher från flera länder, däribland bolag som Bahnhof, Freetrailer och Synthetic MR.  

spotlightstockmarket.com